Current Language:English

CONTACT US

How to find us

Current Position:homepage  CONTACT US  How to find us

International Admissions Office

 

Telephone:                                                      Email:

0086-10-82303951                                           zhaosh1@blcu.edu.cn         (Ms. Xiang undergraduate)
0086-10-82303088                                           zhaosh2@blcu.edu.cn         (Ms. Shao  non-degree)
0086-10-82303086                                           admissions1@blcu.edu.cn   (Ms. Li       scholarships)

Complaints Telphone:                                    admissions2@blcu.edu.cn   (Mr. Yu      Masters & Ph.D)

0086-10-82303089 (Mr.Zhou)                          zhaosh3@blcu.edu.cn             (Ms.Cui     group application&cooperation)                     

Fax:                                                                 

0086-10-82303087                                         

 

Address:

International Admissions Office,                       for other languages:

Beijing Language and Culture University,        zhaosh1@blcu.edu.cn         (Russian)

102(Southeast Corner), Comprehensive         zhaosh4@blcu.edu.cn         (Korean)

Building B, 15 Xueyuan Road,                         zhaosh5@blcu.edu.cn         (English)

Haidian District, Beijing, P. R. China                admissions4@blcu.edu.cn   (Japanese)

Postal code: 100083

  

Website:   

http://www.blcu.edu.cn 

http://admission.blcu.edu.cn

(Language: Chinese, English, French, Spanish, Russian, Japanese, Korean, Arabic)

 

 

 

返回原图
/